virtální sídlo

Důvodem pro zřízení virtuálního sídla je nejčastěji touha ušetřit, protože virtuální sídlo vyjde výrazně levněji než fyzická kancelář, a to především u profesí, pro jejichž výkon není skutečná kancelář nutná (finanční a daňoví poradci, vývojáři IT, stavební firmy aj.). Služeb virtuálních sídel využívají i ti, jimž z nějakého důvodu nebylo dovoleno zaregistrovat si sídlo tam, kde mají provozovnu.

Popudem může být i touha mít prestižnější adresu, nemuset mít sídlo firmy na adrese svého bydliště či spadat pod vytíženější finanční úřad (rozdíly v periodicitách finančních kontrol v jednotlivých městech České republiky se s ohledem na vytíženost liší až dvacetinásobně).

Jsou obory podnikání, pro které není adresa sídla tolik důležitá, pro velkou spoustu podnikatelů však může být adresa doslova zásadní, když největší kupní síla je v hlavním městě a tam taky hledají zákazníci své dodavatele nejčastěji. Správná adresa může tedy mít v jistých případech vliv na uzavření obchodu.

Zajímavosti