teorie

Teorie: virtuální sídlo nebo virtuální kancelář je služba určená podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla. V případě podnikající fyzické osoby se jedná o adresu místa podnikání zapsanou v živnostenském rejstříku. Nerozumí se tím fyzické využívání prostor a ve valné většině případů se jedná o společný nájem/podnájem s dalšími nájemci/podnájemci.

Hlavní podstatou služby je poskytnutí souhlasu s umístěním sídla (pro právnické osoby) nebo souhlasu s místem podnikání (u podnikajících fyzických osob), bez něhož soud sídlo/místo podnikání do rejstříku nezapíše, a následné přeposílání korespondence, která klientovi na adresu sídla dorazí.

  • Dle § 31 odst. 2 živnostenského zákona je podnikatel povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání či sídlo.
  • Podnikatel je podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání či sídlo.
  • Podnikatel je povinen zajistit v sídle společnosti přebírání písemností zasílaných na adresu společnosti.
  • Změnu sídla společnosti je právnická osoba povinna do osmi dnů oznámit také na institucích jako je finanční úřad, zdravotní pojišťovny a správě sociálního pojištění a to do 8 dní od uskutečnění změny.

Zajímavosti